Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - Tenzometry bodově přivařitelné

Katalogové označení: 
SO - VK41

Měření pnutí ocelových nebo (železo)betonových konstrukcích

Instalace přivařením na výztuž železobetonové konstrukce před zalitím do betonu

Povrchová instalace přivařením na kovovou konstrukci

Snadná instalace přenosnou bodovou svářečkou

Teplotní stabilizace k zamezení dlouhodobého driftu

Robustní design, voděodolné, určené do náročných prostředí

Možnost velmi dlouhých kabelů, senzor čitelný na velmi dlouhou vzdálenost od místa instalace.

Senzor je z výroby předepnut na střední hodnotu, zákazník si může zvolit vlastní míru předpětí

Znovu použitelná cívka senzoru

Výstup: Hz (vibrační struna