Přístroje pro environmentální diagnostiku

Sisgeo - Přenosný náklonoměr Tilli

Katalogové označení: 
SO - SCLIN

Přenosný systém pro měření změny náklonu konstrukcí

Používá trvale instalovaných měrných bodů - prstenců

MEMS sensor, uniaxiální

Pootočením o 90° lze měřit v obou osách a dosáhnout eliminace offsetu

Rozsah +/-15°

Typické užití pro měření během ražení tunelů, v opěrných zdech či svazích a masách horniny