eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Rostliny

V sekci Rostliny nabízíme řadu přístrojů pro dendrologii, fyziologii rostlin nebo vzorkování kořenového systému. Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Rostliny na výše zobrazené vodorovné liště.

SRS – senzory spektra odraženého záření

Katalogové číslo: MR 4036x

Měří dopadající a odražené záření od porostu

Vyhodnocení indexů NDVI a PRI

Index NDVI: Porovnání odrazivosti vlnových délek spektra: 630 nm (červená) a 800 nm (NIR)

Použití NDVI: stanovení LAI (Leaf Area Index), určení spotřeby uhlíku při fotosyntéze, fenologie rostlin

Index PRI: absorpce záření pigmentem Xanthofyl, měření vlnových délek: 531 a 570 nm

Použití PRI: určení efektivity využití slunečního záření

Možnost připojení k dataloggeru EM50.

AM 350 - přenosný skener listové plochy

Katalogové číslo: AC AM350

Pro nedestruktivní měření listové plochy a souvisejících parametrů přímo v terénu

Parametry: listová plocha, délka, šířka, obvod, průměrná plocha a celková plocha

Integrovaná paměť až pro 2000 měření

Sken lze okamžitě zobrazit na displeji přístroje

Kapacita baterie až na 3000 měření na jedno nabití

Jednoduchý přenos dat do PC

Maximální šířka skenovaného objektu 100 mm

Rozlišení skeneru 0,065 mm2

PSP32 pro kontinuální monitoring fluorescence

Katalogové číslo: AC PSP32

Dlouhodobé měření pokročilých parametrů fluorescence

Měří parametry: Y(II), ETR, PAR, T, FMS (nebo FM´), F, FV/FM´, Fv/F0, F0, FM, FV, F0´

K jednomu dataloggeru lze připojit až 32 senzorů

Intuitivní menu s uživatelským rozhraním

Kapacita paměti 2 GB (500 000 záznamů)

OS5p - Modulovaný fluorometr

Katalogové číslo: AC OS5p

Barevný, grafický displej

Měří parametry: Fo, Ft, Fm, Fv , Fv/Fm, Fs, Y, Fms, qP, qN, NPQ, ETR, OJIP, PAR, T

Nastavitelná doba testu mezi 0,1 s – 12 h

1 GB SD paměťová karta, USB rozhraní, baterie až pro 12 hodin měření

Dva druhy PAR klipsen (standardní a univerzální)

CCM 200 plus - přístroj pro měření obsahu chlorofylu

Katalogové číslo: AC CCM200plus

Měří nedestruktivní metodou obsah chlorofylu v rostlinách a plodinách

Paměť až pro 160 000 záznamů

Možnost průměrování po 30 záznamech (i graficky)

Grafický displej

Nově integrovaná GPS

Rychlé měření - max. 3 sekundy

ACE - automatický systém pro měření výměny CO2 v půdě

Katalogové číslo: AC ACE

Automaticky uvolňuje místo měření mezi jednotlivými cykly, čímž je zaručena vysoká přesnost měření

Velmi citlivý infračervený analyzátor plynů je umístěn přímo v měřící komoře

Kompaktní, samostatná jednotka pro bezobslužné měření s možností síťování až 30 jednotek pod jedno řídící centrum

K dispozici jsou dva módy měření, otevřený s přesnějšími výsledky a uzavřený, který je více ovlivněn metodou měření, ale s velmi rychlým výsledkem.

Možnost rozšíření o 6 termistorů nebo temočlánků, 4 běžně dostupná vlhkostní čidla, PAR senzor nebo referenční válec pro stanovení nulové hodnoty CO2

Pro měření s vegetačním krytem lze dodat transparentní komoru

Přístroj pro pokročilé měření listové plochy - WinDias

Katalogové číslo: DT WD-xx

Systém pro pokročilé měření a analýzu listové plochy

Dostupný ve třech variantách s rychlostí scannu 50-800 objektů za minutu

K dispozici i varianta pro scan až 1 m dlouhých objektů

24bit barevná škála

Rozlišení 2400 dpi

Stránky