Přístroje pro environmentální diagnostiku

ArborSonic 3D Akustický tomograf

Katalogové označení: 
FP AC3DTM

Přístroj umožňující nedestruktivní metodou posoudit a určit stav dřeva

Dokáže identifikovat skryté dutiny stanovit jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a vyhodnotit celkový stav kmene

Princip měření: Potřebný počet senzorů je umístěn po obvodu kmene pomocí hřebů propojených snímači. Následně je na jednotlivé senzory poklepáno kladívkem. Přístroj vyhodnocuje dobu cesty zvukové vlny ke každému senzoru generované poklepáním kladivem na hřeb senzoru. Na základě času přenosu mezi senzory je možné stanovit stav dřeva

Tento přístroj zvyšuje bezpečnost občanů ve městech a obcích před pády stromů

Praktická ukázka z terénního měření v obci Karlík na našem YOUTUBE