eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

LI-COR - LI-180 - Spektrometr

Katalogové označení: 
LI-180

Díky novému CMOS lineárnímu senzoru je možné měřit intenzitu a skladbu vlnových délek v širokém spektru (380 - 780 nm)

Měření probíhá stisknutím jednoho tlačítka

Spektrální šířka pásma 12 nm

Hmotnost přístroje: 280 g

Software pro grafické zobrazení naměřených hodnot

Možnost připojení k PC, iOS, Android zařízení pro další zpracování a vizualizaci dat

Možnost měření PAR, PPFD, PFD a dalších veličin