eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Rostliny

V sekci Rostliny nabízíme řadu přístrojů pro dendrologii, fyziologii rostlin nebo vzorkování kořenového systému. Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Rostliny na výše zobrazené vodorovné liště.

Měřič vodního potenciálu WP4C

Katalogové číslo: MR 40415

Rychlý přístroj pro měření vodního potenciálu v jakémkoliv porézním materiálu

Rychlost měření od 10 do 15 minut pro vzorky půdy, 20 minut pro rostliny rozsah -0,1 až -300 MPa

Rychlá kalibrace pro velmi přesná měření

Rozsah -0,1 až -300 MPa

Nové odolné senzory se snadnou údržbou

Instruktážní video na YOUTUBE

LI-COR - LI-600 - Fluorometr / Porometr

Katalogové číslo: LI-600

Kombinovaný porometr a fluorometr

Přístroj měří stomatální vodivost a fluorescenci chlorofylu na stejném vzorku listu

Měření adaptace listu na světlo ("light adapted") a tmu ("dark adapted")

Velmi rychlé měření v řádu jednotek sekund

Kompaktní přenosný přístroj, hmotnost pouze 0,73 Kg

Integrovaná čtečka čárových kódů pro snadnou identifikaci vzorku

Interní Li-ion baterie pro až 8 hodin provozu

LI-COR - LI-180 - Spektrometr

Katalogové číslo: LI-180

Díky novému CMOS lineárnímu senzoru je možné měřit intenzitu a skladbu vlnových délek v širokém spektru (380 - 780 nm)

Měření probíhá stisknutím jednoho tlačítka

Spektrální šířka pásma 12 nm

Hmotnost přístroje: 280 g

Software pro grafické zobrazení naměřených hodnot

Možnost připojení k PC, iOS, Android zařízení pro další zpracování a vizualizaci dat

Možnost měření PAR, PPFD, PFD a dalších veličin 

LI-COR - LI-6800 - Přenosný přístroj pro měření fotosyntézy

Katalogové číslo: LI-6800x

Profesionální přenosný systém pro měření průběhu fotosyntézy

Patentovaná metoda měření A-Ci křivek - RACiR™ 

Možnost měření celého spektra veličin a získání hodnot ve velmi krátkém čase (méně než minuta)

Kapacita interních baterií: 6800 mAh

Baterie umožňují bezproblémový celodenní provoz

Integrovaný dotykový displej umožňuje zobrazení naměřených veličin

Možnost zobrazení naměřených veličin v tabulkové, i grafické formě

Široké spektrum měřících komůrek

Podrobná technická specifikace celého přístroje níže

Force-A Dualex - Chlorofylmetr

Katalogové číslo: FA Dualex

Přístroj je určen pro nedestruktivní měření obsahu chlorofylu, flavanolů a antokyanů v listech rostlin

Přístroj je vhodný pro studium vlivu stresorů na rostliny v rámci ekologie, zemědělství a fyziologie rostlin

Nedestruktivní metoda měření, nedochází k žádnému poškození listu

Metoda měření není závislá na okolním světle

Přístroj je možné využít jak v laboratořích, tak ve sklenících nebo v terénu

Rychlé a snadné měření v rozmezí 1 sekundy, kdy list je umístěn v klipsně (skřipci)

Klip pro uchycení listu má délku 8 mm, to umožňuje měřit hodnoty chlorofylu uprostřed listu, kde se hodnoty chlorofylu tolik nemění a výsledné měření tedy více reprezentuje skutečný stav

Obsah flavonolů a antokyanů v epidermis listů je stanoven na základě diferenciálního poměru fluorescence chlorofylu

Dualex rovněž ukládá další data - datum, čas a GPS pozici

Podrobná technická specifikace v přiloženém datasheetu

Force-A Multiplex - přenosný fluorometr

Katalogové číslo: FA Multiplex

Přístroj je určen pro nedestruktivní měření obsahu chlorofylů, flavonolů, antokyanů, fluoreskujících sloučenin (fytoalexinů) v listech a plodech

Přístroj je vhodný pro studium vlivu biotických a abiotických stresorů na rostliny v rámci ekologie, zemědělství a fyziologie rostlin

Pro měření se používá multiparametrický senzor, který je schopný měřit 9 fluorescenčních signálů

Rychlé a snadné nedestruktivní měření – nedochází k žádnému poškození listu, plodu

Na základě měření těchto fluorescenčních signálů přístroj dopočítá fyziologické vlastnosti rostlin

Přenosný přístroj je možné využít v laboratoři i v terénu

Měření a výpočty probíhají přímo v přístroji, zobrazené hodnoty jsou zobrazovány na displeji, není nutné připojení počítače

Přístroj umožňuje i měření v reálném čase

Podrobná technická specifikace v přloženém datasheetu

Plant stress kit

Katalogové číslo: AC OSI-PLT-STS-KIT

Kompaktní sada fluorometrů měřící stres rostlin

Y II Meter - měření metodou "light adapted"

Přesné stanovení absorpce světla dopadajícího na listovou plochu

FV/FM Meter - měření metodou "dark adapted"

Výhodou je srovnání naměřených vzorků z jednotlivých klipsen

Oba přístroje nevyžadují žádný speciální software

Kapacita paměti každého přístroje je 2 GB

Stránky