eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Rostliny

V sekci Rostliny nabízíme řadu přístrojů pro dendrologii, fyziologii rostlin nebo vzorkování kořenového systému. Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Rostliny na výše zobrazené vodorovné liště.

Měřič vodního potenciálu WP4C

Katalogové číslo: MR 40415

Rychlý přístroj pro měření vodního potenciálu v jakémkoliv porézním materiálu

Rychlost měření od 10 do 15 minut pro vzorky půdy, 20 minut pro rostliny rozsah -0,1 až -300 MPa

Rychlá kalibrace pro velmi přesná měření

Rozsah -0,1 až -300 MPa

Nové odolné senzory se snadnou údržbou

Instruktážní video na YOUTUBE

LI-6800 - Přenosný přístroj pro měření fotosyntézy

Katalogové číslo: LI-6800x

Profesionální přenosný systém pro měření průběhu fotosyntézy

Přístroj používá „Rapid Sensing“ technologii pro rychlá měření A-Ci křivek a ostatních měření

Možnost měření celého spektra veličin a získání hodnot ve velmi krátkém čase

Kapacita interních baterií: 6800 mAh

Integrovaný dotykový displej umožňuje  zobrazení naměřených veličin (hodnoty + grafy)

Podrobná technická specifikace celého přístroje níže

Force-A Dualex - Chlorofylmetr

Katalogové číslo: FA Dualex

Přístroj je určen pro nedestruktivní měření obsahu chlorofylu, flavanolů a antokyanů v listech rostlin

Přístroj je vhodný pro studium vlivu stresorů na rostliny v rámci ekologie, zemědělství a fyziologie rostlin

Nedestruktivní metoda měření, nedochází k žádnému poškození listu

Metoda měření není závislá na okolním světle

Přístroj je možné využít jak v laboratořích, tak ve sklenících nebo v terénu

Rychlé a snadné měření v rozmezí 1 sekundy, kdy list je umístěn v klipsně (skřipci)

Klip pro uchycení listu má délku 8 mm, to umožňuje měřit hodnoty chlorofylu uprostřed listu, kde se hodnoty chlorofylu tolik nemění a výsledné měření tedy více reprezentuje skutečný stav

Obsah flavonolů a antokyanů v epidermis listů je stanoven na základě diferenciálního poměru fluorescence chlorofylu

Dualex rovněž ukládá další data - datum, čas a GPS pozici

Podrobná technická specifikace v přiloženém datasheetu

Force-A Multiplex - přenosný fluorometr

Katalogové číslo: FA Multiplex

Přístroj je určen pro nedestruktivní měření obsahu chlorofylů, flavonolů, antokyanů, fluoreskujících sloučenin (fytoalexinů) v listech a plodech

Přístroj je vhodný pro studium vlivu biotických a abiotických stresorů na rostliny v rámci ekologie, zemědělství a fyziologie rostlin

Pro měření se používá multiparametrický senzor, který je schopný měřit 9 fluorescenčních signálů

Rychlé a snadné nedestruktivní měření – nedochází k žádnému poškození listu, plodu

Na základě měření těchto fluorescenčních signálů přístroj dopočítá fyziologické vlastnosti rostlin

Přenosný přístroj je možné využít v laboratoři i v terénu

Měření a výpočty probíhají přímo v přístroji, zobrazené hodnoty jsou zobrazovány na displeji, není nutné připojení počítače

Přístroj umožňuje i měření v reálném čase

Podrobná technická specifikace v přloženém datasheetu

Plant stress kit

Katalogové číslo: AC OSI-PLT-STS-KIT

Kompaktní sada fluorometrů měřící stres rostlin

Y II Meter - měření metodou "light adapted"

Přesné stanovení absorpce světla dopadajícího na listovou plochu

FV/FM Meter - měření metodou "dark adapted"

Výhodou je srovnání naměřených vzorků z jednotlivých klipsen

Oba přístroje nevyžadují žádný speciální software

Kapacita paměti každého přístroje je 2 GB

TEROS 12 - Senzor pro měření vlhkosti, teploty a vodivosti půdy

Katalogové číslo: MR 4093x

Možnost měřit v půdě i v pórovitých substrátech (rašelina, perlit) a minerálních substrátech

Nezávislé měření půdní vlhkosti teploty a el. vodivosti

Použití frekvence 70 MHz minimalizuje vliv salinity a textury materiálu na měření vlhkosti

Toto čidlo může komunikovat také za použití SDI-12 protokolu.

Lze připojit k dataloggerům ZL6, Em60 a Em50

Snadná instalace pomocí TEROS instalačního setu

ArborSonic 3D Akustický tomograf

Katalogové číslo: FP AC3DTM

Přístroj umožňující nedestruktivní metodou posoudit a určit stav dřeva

Dokáže identifikovat skryté dutiny stanovit jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a vyhodnotit celkový stav kmene

Princip měření: Potřebný počet senzorů je umístěn po obvodu kmene pomocí hřebů propojených snímači. Následně je na jednotlivé senzory poklepáno kladívkem. Přístroj vyhodnocuje dobu cesty zvukové vlny ke každému senzoru generované poklepáním kladivem na hřeb senzoru. Na základě času přenosu mezi senzory je možné stanovit přesné napadení dřeva

Tento přístroj zvyšuje bezpečnost občanů ve městech a obcích před pády stromů

Stránky