eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Geotechnika

V této sekci naleznete přístroje pro geotechnický monitoring od americké společnosti DGSI a indické společnosti Encardio-Rite. Jsme schopni pro Vás zajistit jak dodávku, tak ve spolupráci s našimi partnery i instalaci a zaškolení. Pro konzultaci neváhejte kontaktovat naše obchodníky a techniky.

     

 

Zde najdete naše novinky pro Geotechniku

Tyčový extenzometr

Katalogové číslo: 518158xx

Skládá se z úchytných kotev, soutyčí v ochraném potrubí, hlavice s referenčním bodem na zhlaví vrtu

Mechanické hlavice: ruční měření pomocí mikrometru

Elektronické hlavice pro kontinuální záznam dat

Ve vrtzu lze sledovat max. 6 zón

Půdní extenzometr

Katalogové číslo: 517056xx

Pro sledování vodorovné deformace v půdě, přehradách a nádržích

Instalace v řadě podél osy očekávané deformace

Dva typy provedení: standardní provedení pro půdy, ocelové provedení pro sypané hráze

Kompatibilní s datalogery Campbell Scientific

Systém pro monitoring kolejiště

Katalogové číslo: 978065xx

Systém vhodný pro instalaci poblíž tunelů, stavebních prací, nebo pro oblasti, kde hrozí sesuv půdy

Dva typy senzorů: paraelní a kolmá instalace ve vztahu ke kolejnicím

Vhodné pro kontinuální měření s možností alarmových zpráv

Senzory měří náklony kolejiště ve dvou osách

Dilatometr - Trhlinoměr

Katalogové číslo: 5263608x

Vhodný pro monitoring povrchových trhlin v betonových konstrukcích nebo skalních masivech

Vysoké rozlišení: detekce pohybu už při 0,15 mm s opakovatelností ± 0,3 mm

Složení: sada kotev, vibrující struna a senzor

Těsnost: 17 bar

Provozní teplota - 40°C až 80°C

Elektronický senzor sedání

Katalogové číslo: 2612xxx

Monitoring změn vertikální polohy při sedání základové půdy nebo v náspech a valech

Systém složen z měřící cely, rezervoáru, hadičky a tlakového senzoru

Měřící cela a tlakový senzor jsou umístěny pod sledovaným náspem

Pracuje na principu změny hydrostatického tlaku v závislosti na vertikální poloze cely

Přímá nebo nepřímá kompenzace barometrického tlaku

Rozměr měřící cely 30,5 x 30,5 cm

Datalogger Campbell Scientific CR6

Katalogové číslo: CR-6

Univerzální datalogger určený pro multiparametrické získání dat

12 univerzálních softwarově programovatelných terminálů

Podpora senzorů měřících na principu tzv. „vibrating wire“

Digitální I/O: RS-232, RS-232 TTL, RS-485, SDI-12

Propojení s PC přes USB

Komunikace přes LAN (10/100 Ethernet RJ-45)

Integrovaný web server pro správu a vizualizaci dat

Ukládání dat na paměťovou kartu Micro SD s kapacitou 16 GB

Technická specifikace ››

technická specifikace

     
Maximální rozsah záznamu   100 Hz
Vstupy   12 single-ended nebo 6 differential
Digitální porty   8 I/Os nebo 4 RS-232 COM
Podporované protokoly   PakBus, Modbus, DNP3, FTP, HTTP, XML POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, NTP, SDI-12, SDM
Teplotní rozsah   - 40 ° až + 70 ° C (rozšířený - 55 ° až + 85 ° C)
Hmotnost   0,42 kg
Rozměry   20,3 x 10,2 x 6,1 cm

Modul pro připojení senzorů pracujících na principu "vibrating wire"

Katalogové číslo: AVW200

Pro dataloggery Campbell Scientific Ltd.

Rozhraní umožňující měřit senzory pracující na principu "vibrating wire"

Vysoké rozlišení méně než 0,001 Hz

Lze zapojit max. dva senzory

Napájecí napětí: 9,6 - 16 VDC

Komunikace přes RS-232

Rozměry: 21,6 x 11,18 x 3,18 cm

Stránky