Přístroje pro environmentální diagnostiku

PWSC - systém pro měření vodního potenciálu rostlin

Katalogové označení: 
SN 300x

Laboratorní přístroj vhodný k zjištění obsahu vody u vzorků keřů, větví stromů, úponků vinné révy atd.

Pracovní tlak 0-80bar v 18 až 51 cm vysoké, silnostěnné nerezové komoře

Dobře čitelný manometr o průměru 15 cm s automatickým uchováním nejvyššího dosaženého tlaku

Pojistka proti tlakování při netěsnosti systému

Dodáván ve variantě s vlastní tlakovou nádobou nebo s možností připojení na laboratorní rozvod