Přístroje pro environmentální diagnostiku

Výstroj monitorovacích vrtů

Mini - výstroj úzkých monitorovacích vrtů

Katalogové číslo: 10.05.01.20

Mini pažení bylo vyvinuto pro monitorovací vrty s průměrem od 36 mm do 45 mm

Variabilita jednotlivých komponentů výstroje uspokojí většinu požadavků zákazníků

Bezproblémové měření hladin pomocí hladinoměrů Diver

Lze instalovat pomocí námi dodávané vibrační soustavy E 04.19 nebo pásové vibrační soustavy CM MRZB.

Piezometr PVC

Katalogové číslo: 601

Odolný PVC piezometr

Ideální pro vzorkování, měření propustnosti, drenážní systémy a hodnocení stability svahu

Filtrační otvory o rozměru 60 µm zajišťují přesné měření

Standardní délky 15 cm, 30 cm, 60 cm a 90 cm.

Filtr z materiálu Vyon® (HDPE)

Piezometr nerezový

Katalogové číslo: 615

Vhodný pro dlouhodobý i krátkodobý monitoring díky konstrukci z nerezové oceli

Lze sledovat hladiny podzemních vod a vzorkovat průsaky z nádrže, půdní plyn

Nízká cena a jednoduché použití

Jednoduchá instalace pomocí metod "direct push"

Průměr 22mm nebo 38mm

Profiler pro sledování více zvodní

Katalogové číslo: 660

Nerezová profilová sonda pro vzorkování vody v oddělených vrstvách v jedné lokalitě

Pro písčité a lehké půdy, průměr 45 mm, instalace zatlačením nebo zatlučením

Pomáhá k vytvoření detailního obrazu lokality

Ideální v kombinaci: jednorázový filtr, průtoková cela, peristaltické čerpadlo.

Vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé měření

Pneumatické nízkotlaké pakry

Katalogové číslo: 800

Jednoduché a levné pakry, tlakovatelné i ruční pumpičkou

Především pro krátkodobé použití ve vrtech o průměru 48 mm - 127 mm

Vyroben z uhlíkem vyztužené gumy (BCR) na tělu z PVC

Trubice z PVC nebo LDPE

Maximální ponor 46m

Waterloo víceúrovňový systém

Katalogové číslo: 401

Detailní 3D informace o průtocích a koncentracích sledovaných podzemních vod

Možnost sledovat až 24 oddělených zón

Zkrácení doby odběru vzorků a čištění vrtu

Minimalizace narušení lokality.

široká škála možností monitoringu

CMT® multikanálový systém (7 kanálů)

Katalogové číslo: 403

Vícekanálová výstroj je určena pro vzorkování až sedmi oddělených zón

Ideální pro mělké vrty s vyšší hladinou vody

Nejpřesnější 3D odhady sledované lokality

Nízké náklady s porovnáním s více samostatnými vrty.

Minimalizace narušení lokality

Instruktážní video na kanálu YOUTUBE

Stránky