Přístroje pro environmentální diagnostiku

WET - 2 senzor, sada

Katalogové označení: 
DT WET-2Kx

Pro nepřímé měření objemové vlhkosti, teploty a elektrické vodivosti půdy

Měřící rozsah elektrické vodivosti 0-200 mS, teploty -5 až 50 °C, objem. vlhkost 0-1 m3/m3

Přesnost el. vodivost: ± 10 mS. m-1, vlhkost ± 0,03 m3.m-3

Sada obsahuje Wet-2 senzor, zobrazovací jednotku HH2 a praktický kufřík pro snadné přenášení

Využití: kontrola živin pro rostliny v půdě, průzkum kontaminace půdy, měření vlhkosti půdy

Kalibrace pro většinu půd