eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

VK1333 - systém pro testování pevnostních charakteristik křehkých materiálů v tahu

Katalogové označení: 
IW - Triaxial laboratory

Upravený vzorek je uzavřen do tlakové komory

Simulaci vnějšího tlaku na plášť vzorku umožňuje speciálně zkonstruovaná tlaková komora

Štěpící tlak je vyveden do středu testovaného vzorku oděleně od tlaku na plášť

Na střed testovaného vzorku lze působit lineární i pulzní formou štěpícího tlaku

technická specifikace

     
Průtok vody 5 l /min-1  
Maximální napětí na plášťovém vzorku 12,5 Mpa  
Frekvence rázu 1 Hz  
Maximální pracovní tlak pro štěpení 49 Mpa  
Hlavní díly technologie Provozní zásobník vody, čerpadlo 5/4", olejové hospodářství, multiplikátory, ovládací panel, tlaková komora 137 011, manuál + technická dokumentace