Přístroje pro environmentální diagnostiku

Automatický vzorkovač Wintex 2000

Katalogové označení: 
WX 2000

Automatický vzorkovací modul, který lze instalovat na různá vozidla (ATV - All-Terrain Vehicles) pro vzorkování všech druhů půd

Automatická penetrace jádrovky pomocí vibračního kladiva do hloubky až 60 cm – možnost odběru vzorků ze 2 vrstev (ornice, podloží)

Průměr jádrovky 26 mm

Automatické uložení odebraných vzorků do vzorkovnic

Hydraulický systém Honda GX200 5,5 hp.

Technická specifikace

     
Průměr jádrovky 26 mm
Hmotnost 92 kg
Průměrné odebrané množství půdy při 1 odběru 200 g g