Přístroje pro environmentální diagnostiku

METER Group - Minidisk infiltrometr

Katalogové označení: 
MR 40300

Pro měření podtlakové infiltrace v terénu např. pro stanovení potřeby závlah

Vhodný pro výzkum náchylnosti půdy k erozi

Porézní kovový disk zaručuje přilnutí k povrchu materiálu

Výška 32,7 cm, objem nádržky 135 ml

Tloušťka porézní destičky 3 mm

Nastavení podtlaku 0,5 - 7 cm vodního sloupce

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE