eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Geotechnika

V této sekci naleznete přístroje pro geotechnický monitoring od americké společnosti DGSI a indické společnosti Encardio-Rite. Jsme schopni pro Vás zajistit jak dodávku, tak ve spolupráci s našimi partnery i instalaci a zaškolení. Pro konzultaci neváhejte kontaktovat naše obchodníky a techniky.

     

 

Zde najdete naše portfolio přístrojů pro Geotechniku

ESDL-30 - datalogger

Katalogové číslo: ESDL-30

Pro senzory s rozhraním SDI-12

Spolehlivý bezobslužný provoz, nízká spotřeba energie

Počet kanálů: 3

Počet připojitelných senzorů 61/kanál

Měřící interval: od 5 s do 168 h

Komunikační port: RS-232, 115 kbps

Rozměry: 220 x 140 x 90 mm

EDS-80 - Pásmový extenzometr

Katalogové číslo: EDS-80

Detekce deformací a změn vzdáleností mezi dvěma referenčními body v libovolné orientaci

Monitoring tunelových stěn, šachet, jeskyní

Délky pásem 30 m a 50 m

Přesnost: ± 0,1 % FS, ± 0,2 mm

Digitální LCD displej s rozlišením 0,01 mm

EAN-90M/92M - Tiltmeter

Katalogové číslo: EAN-90M/92M

Monitoring změny náklonu konstrukcí, budov, přehrad atd.

Rozhraní SDI-12

Přesnost: ± 0,1 % FS

Citlivost: ± 10 úhlových vteřin

Průměr senzoru 32 mm

VK1333 - systém pro testování pevnostních charakteristik křehkých materiálů v tahu

Katalogové číslo: IW - Triaxial laboratory

Upravený vzorek je uzavřen do tlakové komory

Simulaci vnějšího tlaku na plášť vzorku umožňuje speciálně zkonstruovaná tlaková komora

Štěpící tlak je vyveden do středu testovaného vzorku oděleně od tlaku na plášť

Na střed testovaného vzorku lze působit lineární i pulzní formou štěpícího tlaku

Technická specifikace ››

technická specifikace

     
Průtok vody 5 l /min-1  
Maximální napětí na plášťovém vzorku 12,5 Mpa  
Frekvence rázu 1 Hz  
Maximální pracovní tlak pro štěpení 49 Mpa  
Hlavní díly technologie Provozní zásobník vody, čerpadlo 5/4", olejové hospodářství, multiplikátory, ovládací panel, tlaková komora 137 011, manuál + technická dokumentace

WTR750 - technologie pro rázové rozrušování hornin v přírodních podmínkách

Katalogové číslo: IW - Triaxial In-situ

Zařízení pro vyvolávání hydraulických rázů v prostředí vyplněném tlakovou vodou

Jednoduché hydraulicky poháněné zařízení

Cílem je vytvářet v uzavřeném vodou vyplněném prostředí hydraulické rázy za účelem narušení okolního horninového prostředí

Technická specifikace ››

technická specifikace

     
Průtok vody 9 l /min  
Pozaďový tlak čerpadla Max. 450 bar  
Frekvence rázu 5 - 15 Hz  
Maximální pracovní tlak vyvolaný rázem Max. 750 bar  
Hlavní díly technologie Nádrž (IBC - kontejner), podávací čerpadlo, tlakové čerpadlo, rázové zařízení, snímač tlaků a průtoků (KANDT), zpětný ventil, senzor tlaku v rázovém okruhu, ovládací pult, vysokotlaké rozvody, dvojitý a vysokotlaký pakr, schválení rpo práci v podzemí, manuál + technická dokumentace

Stránky