eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

DGSI - Pásmový extenzometr s digitálním displejem

Katalogové označení: 
DI 518115xx

Detekce deformací a změn vzdáleností mezi dvěma referenčními body

Monitoring tunelových stěn, šachet, jeskyní

Délky pásem 20 m a 30 m

Ocelové pásmo se značením po 1 mm

Provozní teplota 0 - 40°C

Hmotnost 2 kg