Přístroje pro environmentální diagnostiku

Půda

V sekci Půda nabízíme širokou škálu měřících přístrojů pro stanovení fyzikálních a základních chemických vlastností půdy a půdní vody. Naleznete zde i přístroje používané v hydropedologii. Dále zde naleznete i mnoho vrtacích zařízení pro odběr porušených i neporušených vzorků půdy (nad i pod hladinou podzemní vody). Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Půda na výše zobrazené vodorovné liště.

Dvoudílný půdní vrták Riverside (pro štěrkopísky)

Katalogové číslo: 01.04.xx

Tento vrták je vhodný pro tvrdé půdy, smíšené s jemným štěrkem, jak pro použití nad, tak i pod hladinou podzemní vody

Ø 5 cm - 15 cm

Vyrábí se s bajonetovým i závitovým spojením

Vysoce kvalitní ručně kovaný materiál s dlouhou životností

Odběr porušeného půdního vzorku

Dělná válcová sonda - souprava do hloubky 40 cm

Katalogové číslo: 04.17

Pro rychlé povrchové odběry neporušených půdních vzorků do ochranné folie

Vhodný pro výzkum kořenového systému, přesný popis půdního profilu, výzkum úrodnosti, chemismu a půdní biologie

Délka neporušeného vzorku 40 cm, průměr vzorku 50 mm

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Wardenaarova sonda pro rašeliny, souprava do 1 m

Katalogové číslo: 05.09

Rychlý odběr neporušeného vzorku v rašeliništích a mokřadech

Možnost okamžitého rozboru v lokalitě odběru

Vzorkování do hloubky 1 m

Výzkum kořenového systému v odebraném monolitu

Vhodný pro analýzy pylů a fosilií

Vrták pro kamenité půdy

Katalogové číslo: 01.06.xx

Pro půdy s vysokým obsahem štěrku

Ø 7 cm - 10 cm

Vyrábí se s bajonetovým i závitovým spojením

Vysoce kvalitní ručně kovaný materiál s dlouhou životností

Odběr porušeného půdního vzorku

Stránky