Přístroje pro environmentální diagnostiku

WaterScout SMEC 300 – senzor pro měření půdní vlhkosti, teploty a elektrické vodivosti

Katalogové označení: 
SPS 300

Kombinovaný půdní senzor měřící vlhkost, konduktivitu a teplotu

Jednoduchý kalibrační proces EC

Přesnost: VWC: ± 3 %, EC: ± 2 %, Teplota: ± 0,8 °C

Rozlišení: VWC: 0,1 %, EC: 0,01 mS/cm, Teplota: 0,1 °C

Výstup: Analogové napětí

Délka kabelu: Standardní 1,8 m, nebo 6 m, volitelně až do 15 m