Přístroje pro environmentální diagnostiku

Výsledek hledání

Měří vzdálenost mezi dvěma kotevními body

Ocelové nerezové lanko umožňuje měření mezi až 10 m vzdálenými body

Rozsah: 25 nebo 50 mm

Výstup: Hz (vibrační struna nebo 4 - 20 mA (potenciometr)

Varianta s integrovaným dataloggerem a stažením dat přes USB kabel

Varianta s integrovaným dataloggerem rozsah: 80 mm

Typické užití např. pro měření trhlin a deformací ve strukturách, pro měření konvergence v tunelech

Měří vzdálenost mezi dvěma kotevními body

Ocelové nerezové lanko umožňuje měření mezi až 30 m vzdálenými body

Rozsah: 2000 mm

Výstup: 4 - 20 mA (potenciometr)

Použití typicky pro monitoring skalních masivů, nestabilních svahů, prasklin v horninách a kontrukcích

Pro přístroj se rovněž používá název Drátový extenzometr

Měří pohyb spár v betonových strukturách

Přesná instalace do betonu pomocí oddělitelné kotvy

Rozsah: 25, 50, 100,150 mm

Výstup: Hz (vibrační struna)

Použití pro měření ve spárách všech betonových konstrukcí

Měří pohyb spár v betonových strukturách

Trvalá instalace do betonu

Délka sensoru 1000 mm, zavedený název: LBSG - Long Base Strain Gauge

Rozsah: 25, 50, 100,150 mm

Výstup: Hz (vibrační struna)

Použití ve zhutňovaných betonových strukturách (RCC) přehrad nebo jiných betonových strukturách

Určené pro měření tlaku v půdě

Na principu vibrační struny či tenzometrického můstku (analogový výstup)

Odolná a vodotěsná konstrukce pro vysokou spolehlivost

Možnost odečtu hodnoty tlaku přenosným systémem nebo napojení na datalogger

Rozsah 0,2 - 10 MPa

Vhodné pro náspy, opěrné zdi

Měření tlaku v existujících konstrukcích

Různé tvary a velikosti desek

Měření pomocí pumpy s manomentrem

Možnost připojení tlakového sensoru pro záznam dat nebo bezpečnostní alarmy

Meření namáhání betonových konstrukcí nebo hornin, v tunelech, při rekonstrukcích budov

Dynamometr vysoké kvality

Měření tlaku na kotvách

Verze pro měření s bezúdržbovým manometrem typu Bourdon

Možnost varianty s tlakovým sensorem s výstupem 4 - 20 mA

Design dynamometru výrazně snižuje vliv excentrického zatížení

Rozsahy 500 - 1500 kN

Sisgeo dynamometer hydraulický

Sisgeo dynamometr hydraulický není jediný přístroj, který vám nabízíme. Podívejte se také na Sisgeo dynamometr nebo Sisgeo dynamometr pro testování zatížení pilířů.

Speciálně vyvinuté pro měření zatížení pilířů

Odolné kalené ocelové tělo válce

Velmi stabilní dlouhodobé měření pomocí Wheatstonova můstku

Rozsahy 3000 kN až 10000 kN

Výstup mV/V nebo 4-20mA

Systém náklonoměrů monitorující průhyb a zkrut kolejí

Výrazné zvýšení bezpečnosti provozu na trati díky včasnému odhalení problémů

Automatický a pohodlný monitoring celého kolejiště

Měření pomocí přesného MEMS senzoru

Teleskopické spoje minimalizují vliv teploty

Průhyb kolejí měřen pomocí tiltmetrů na 1m, 2m nebo 3m dlouhých lištách

Zkrut kolejí měřen pomocí tiltmetrů instalovaných na pražcích

Rozsah +/-10° , na vyžádání +/-5°

Digitální výstup RS485

Vhodné pro lokality s kolejištěm nad tunely nebo pro kolejiště s výrazně rozdílným podložím

Systém pro monitoring průhybu a vibrací kolejnic (rail swing) při projetí vlaku

Výrazné zvýšení bezpečnosti provozu na trati díky včasnému odhalení problémů

Přichycení ke kolejnici silnými magnety - velmi snadná instalace

Optický princip měření

V klidovém stavu volitelně měření náklonu (triaxiální MEMS tiltmetr) a teploty kolejí (RTD)

Digitální výstup RS485

Moderní přenosná vícekanálová odečítací jednotka

Bluetooth komunikace s MIND aplikací v Android nebo iOS

Práce s kalibračními protokoly (surová data nebo inženýrské jednotky)

Po načtení QR kódu z analogového sensoru se zobrazí typ, kalibrační protokol a provede přepočet dat

Kompatibilní s: 4-20 mA, VW, RTD, NTC, RS-485, Wheatstonův můstek, Napětí, potenciometr, servo-inklinometr

Nepřetržitý provoz na baterii po dobu 8 hodin

Kompletní správa měření

Ukládání dat

Načtení všech Sisgeo senzorů dle QR kódu

Správa měřících lokalit

Průvodce zapojení vodičů sond

Grafy v reálném čase

Sdílení naměřených dat (E-mail, Messenger, Whatsapp, atd.)

Aplikace na Google Play zde

Datalogger pro rozsáhlé instalace

Nízká spotřeba

Kompatibilní s většinou sensorů používaných v geotechnice

2x digitální konfigurovatelný vstup

Volitelně 8x nebo 24x konfigurovatelný analogový vstup (s multiplexorem až 408 vstupů)

Výstupy RS232, USB, LAN

Možnost nastavení alarmů

Odolný datalogger s nízkou spotřebou pro náročná prostředí

Kompatibilní s většinou sensorů používaných v geotechnice

1x digitální vstup, připojení maximálně 64 digitálních sensorů

4x analogový vstup, každý konfigurovatelný na: VW, 4 - 20 mA, V, termistor, Wheatstonův můstek

Výstup USB, možnost stažení dat přímo na flash disk

Napájení z interní nebo externí baterie, solárního panelu nebo ze sítě 230V

Lokální síť dataloggerů s bezdrátovými přenosy

Systém tvoří centrální datalogger (Gateway) a množství lokálních dataloggerů (Node) se sensory

Node zasílají data lokálně do Gateway odkud jsou přenášena dále přes internet

Vzdálenost lokální komunikace mezi Gateway a Node až na 15 km (záleží na podmínkách prostředí)

Gateway výstup přes USB, LAN a GSM 2G/3G/4G

Životnost baterie Node až 10 let

Kompatibilní s většinou geotechnických sensorů na trhu

4 druhy Node - digitální, analogový, mini analogový a pro vibrační strunu

Speciální Node

Node dvouosý náklonoměr +/- 15° s měřením teploty

Node laserový dálkoměr 5cm - 150m s měřením teploty

Typické užití systému při monitoringu přehrad, ražení tunelů, v městské zástavbě, v dolech

Klasická přenosná jednokanálová odečítací jednotka

Kompatibilní s: 4-20 mA, VW, RTD, NTC, Wheatstonův můstek, Napětí, potenciometr, servo-inklinometr

3,5" barevný displej s dobrou čitelností na přímém slunečním světle

Protiskluzové provedení pouzdra s krytím IP67

Ni-MH nabíjecí baterie

Lze nastavit ovládání pro leváky nebo praváky

Nepřetržitý provoz na baterii po dobu 6 hodin

Podívejte se na záznam z webináře, který jsme připravili ve spolupráci s naším dodavatelem přístrojů pro geotechnický monitoring společností  SISGEO S.r.l.

SISGEO S.r.l. patří ve svém oboru mezi světové leadery a je dlouhodobě a dobře zavedená i v projektech v České a Slovenské republice. Webinář byl zaměřen na technické a praktické informace ohledně práce s vybranými přístroji. Hlavní část prezentace provedli přímo technici a vývojáři společnosti SISGEO.

Záznam z webináře najdete na našem YOUTUBE kanálu.

 

Stránky