Přístroje pro environmentální diagnostiku

Výsledek hledání

Měření ve více rovinách s jednoduchými drahami nebo drahami do kříže

Šířka kanálu 1 až 20 m

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost ± 2 % z naměřené hodnoty průtoku

Měření nízkých rychlostí až do 1,5 mm/s

Integrovaný přístupový bod Wi-Fi

Grafické uživatelské rozhraní

Všechny jednotky pro zobrazení a ukládání dat si může uživatel přizpůsobit podle svých potřeb

Předvolba typických průřezů nebo uživatelem definovaných nepravidelných tvarů.

Analogové vstupy pro externí snímače hladiny UZV,tlaková sonda,radar

Komunikace: RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, volitelně 4G/3G/2G

Napájení: 9-36 V DC nebo 100-240 V AC (50/60 Hz).

Interní úložiště dat 16 GB

Bezkontaktní přesné měření průtoku a hladiny v otevřených kanálech  nebo v potrubí s volnou hladinou

Ideální i pro silně znečištěné vody – odvodnění měst, čistírny odpadních vod, hydrologické aplikace

Radarový snímač rychlosti

Ultrazvukový, radarový nebo hydrostatický snímač hladiny

Měření nízkých rychlostí do 0,02 m/s

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Komunikace: Ethernet, Modbus RTU/TCP, volitelný modem 4G/3G/2G

Napájení: 100-240 V AC nebo 9-36 V DC

Kompaktní hliníkové pouzdro, IP66 (NEMA 4)

Snadná montáž během bez odstávky, minimalizace nákladů a doby instalace

Snadné a rychlé nastavení grafickým uživatelským rozhraním, není potřeba žádný speciální SW

Integrovaný přístupový bod Wi-Fi a LAN rozhraní, volitelné mobilní připojení
 

Pro potrubí DN od 100 do 5000 mm

Až 10 akustických měřicích drah

Výjimečná přesnost, opakovatelnost a linearita 

Úplná flexibilita instalace, instalace je  možná blízko tvarovek, čerpadel nebo ventilů

Patentovaná korekce rychlostního profilu,není třeba kalibrace

Měření nízkých  průtoků při rychlosti až do 1,5 mm/s

Rychlá detekce úniků vody

Možnost připojení pomocí svorky vně na potrubí bez odstávky potrubí

Nástěnný vysílač z ABS, IP65 (NEMA 4)

Smáčené senzory: Průchodka nebo z vnitřní strany potrubí

Umožňuje měření účinnosti turbíny a čerpadla v souladu s předpisy IEC 60041 a ASME PTC 18

Měření ve více rovinách s jednoduchými nebo kříženými drahami

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost až ± 0,15 % měřené hodnoty průtoku

Stabilita nuly < 1 mm/s, opakovatelnost < ± 0,02 %

Komunikace: RS-485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, volitelně 4G/3G/2G

Pro potrubí DN 50 - 300 mm

4D technologie® měří nejlépe ve své třídě vysoké a nízké průtoky (od 0,005 m3/h a do > 90 m3/h)

Okamžitá detekce úniků a poruch v síti

Úplná flexibilita instalace, instalace je možná blízko tvarovek, čerpadel nebo ventilů

Homogenní měřicí trubka ve tvaru 4D se suchými senzory a bez překážek a dutin

Minimální tlaková ztráta snižuje provozní náklady

Suché senzory vedou k prodloužení životnosti měřidla

Spolehlivost a odolnost proti znečištění

Minimální tlaková ztráta < 0,04 baru

Tlakové třídy až do PN 16

Obousměrné měření průtoku

Střední teplotní rozsah 0,1 °C až + 50 °C

Stupeň krytí IP68

Odolnost proti neoprávněné manipulaci

Integrované měření teploty média

Detekce vzduchu

Externí napájení

Schválená automatická detekce směru proudění podle normy WELMEC 7.2

Využití pro měření průtoku vody, např. pitné, nebo užitkové vody

Pro řeky nebo kanály  od 20 do 1000 m šířky toku

Až 8 akustických měřicích cest zaručuje výjimečnou přesnost a linearita v celém měřicím rozsahu

Průtok je počítán pomocí měření průřezové plochy, výšky hladiny a rychlosti proudění

Měření v souladu s normou ISO 6416

Široký frekvenční rozsah – různé snímače podle mocnosti sedimentů a délky dráhy ultrazvukového paprsku

Automatická aproximace rychlostního profilu

Není nutná kalibrace na místě

Proměnlivé chování toku je zohledněno

Volitelný respondér pro jednu nebo více rovin, pak není nutné pokládat kabely pod dno řeky

Měření ve více rovinách s jednoduchými nebo kříženými cestami

Obousměrné měření v celém rozsahu průtoku

Přesnost obvykle ± 2 % z naměřené hodnoty průtoku

Měření nízkých rychlostí až do 1,5 mm/s

Interní datalogger s volitelným intervalem ukládání dat a datových přenosů

Rozhraní: VGA, klávesnice, myš, 4 x USB, 2 x RJ-45 (Ethernet)

Komunikace: RS-232, FTP, Modbus TCP (volitelně)

Napájení: 24 V DC

Ve spolupráci s naším dodavatelem v oblasti měření průtoku vody v otevřených korytech i všech typech potrubí, společností GWF Švýcarsko, jsme si pro vás připravili webinář.

Společnost GWF patří ve svém oboru mezi světové leadery. Přístroje GWF umožňují měřit širokou škálu průtoků od potrubí o průměru 1“ až po nátoky na turbíny v elektrárnách o průměru několika metrů. Stejně tak lze s přístroji GWF měřit průtoky v otevřených korytech od šířky cca 10 cm až po řeky o šířce koryta 1 km.

Záznam z webináře najdete na našem YOUTUBE kanálu.