eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Voda

V sekci Voda nabízíme širokou škálu měřících přístrojů pro stanovení výšky hladiny, průtoků a elektrochemických vlastností vody. Dále zde naleznete i řadu vzorkovačů a čerpadel pro odběry vzorků podzemních i povrchových vod. Pro snažší orientaci v nabídce těchto přístrojů prosím najeďte kurzorem na tlačítko Voda na výše zobrazené vodorovné liště.

Pneumatické nízkotlaké pakry

Katalogové číslo: ST 800

Jednoduché a levné pakry, tlakovatelné i ruční pumpičkou

Především pro krátkodobé použití ve vrtech o průměru 48 mm - 127 mm

Vyroben z uhlíkem vyztužené gumy (BCR) na tělu z PVC

Trubice z PVC nebo LDPE

Maximální ponor 46m

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (nerezový)

Katalogové číslo: SN 429

Jednoduché a levné zařízení pro profilování vrtů i otevřených vodních ploch

Použité materiály nerezová ocel, Teflon®, Viton®

Dvoukuličkový ventil ideálně chrání vzorek proti smísení při pohybu vzhůru

průměry vzorkovačů od 12,7 mm až 50,8 mm

Vzorkovací objemy od 50 ml do 1930 ml

Pneumatický zonální vzorkovač

Katalogové číslo: ST 425

Pro vzorkování vody ale i bezvodých plovoucích (LNAPL) i bezvodých potápivých (DNAPL) kapalin

Ovládání stlačeným vzduchem, bez kontaktu se vzorkem

Vhodný pro zonální vzorkování z jezer, řek, nádrží a vrtů

Minimální narušení rozvrstvení kapalin ve vrtu

Nedochází k mísení vzorků z různých vrstev

Jednoduché ovládání a čištění

Waterloo víceúrovňový systém

Katalogové číslo: ST 401

Detailní 3D informace o průtocích a koncentracích sledovaných podzemních vod

Možnost sledovat až 24 oddělených zón

Zkrácení doby odběru vzorků a čištění vrtu

Minimalizace narušení lokality

Široká škála možností monitoringu

Zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem (BioPVC)

Katalogové číslo: ST 428Bio

Jednorázový vzorkovač z PVC, samovolně rozložitelný při odložení na skládku komunálního odpadu

Zkosené konce brání zachytávání ve vrtech

Objem vzorku více než 1 l, součástí dodávky je i vypouštěcí přípravek

Průhledné provedení pro okamžitou vizualizaci vzorku, Tuhé tělo vzorkovače usnadňuje manipulaci

Testováno na nepropustnost při vzorkování dle SPLP EPA 1312 a na vzorkování těkavých látek dle EPA 8260 a EPA 8270

Reaktivní bariéra - Waterloo Emitter™

Katalogové číslo: ST 703

Sonda pro bioremediační techniky in-situ

Patenovaná metoda stabilní přímé difuze bez "probublávání"

Vhodné např. pro aerobní biodegradaci BTEX a MTBE nebo pro anaerobní dechloraci rozpouštdel

trubice z LDPE nebo silikonu

použitelné pro průměry vrtů od 50mm do 150 mm, nastavitelné pro libovolné délky

Průtokoměr pro nízké průtoky KIPP100

Katalogové číslo: MR KIPP100

Měří průtok do 5 l/min, rozlišení 100 ml

Při použití odpovídajcího připojení je průtokoměr hermeticky uzavřen, vakuově zatěsný

Spínač s rozlišením 100 ml

S přídavným spínačem lze dosáhnout rozlišení 10ml

Připraveno pro montáž na zeď

Stránky