eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Lyzimetry a odběr půdní vody

Elektrická pumpička / čerpadlo

Katalogové číslo: SN 2008

Pro snadnou obsluhu vzorkovačů půdní vody

Maximální tlak 690 kPa, vakuum 100 kPa

Provoz na baterie až 5 hodin

Porty pro vakuum a tlak lze dovybavit měřidly a regulací rychlosti nástupu cílového tlaku/vakua

Instalováno v odolném, přenosném kufru o rozměrech 47x37x18cm a váze 9 kg

Ruční pumpička 2006G2

Katalogové číslo: 2006G2

Ruční pumpička vhodná pro práci se sukčními kelímky s dosažitelným vakuem až - 90 kPa

Pochromované mosazné tělo, PVC svrchní uzávěr a píst zajišťují odolnost po léta práce v terénu

Přesný tlakoměr s rozsahem 0 - 100 kPa

Určeno pro pumpování vzduchu, ale není problém ani s kapalinami

Hmotnost 2,4 kg

Ruční pumpička 2005G2

Katalogové číslo: SN 2005G2

Ruční pumpička vhodná pro práci se sukčními kelímky

Odolná, malá ručně ovládaná pumpička s mechanickou stupnicí dosaženého vakua

Vakuum až do -80 kPa

Hmotnost 0,5 kg

Uzávěr zhlaví vrtu 1919

Katalogové číslo: SN 1919

Určeno pro použití s lyzimetry řady 19xx

Součástí uzávěru je tlakoměr s rozsahem 0-100 kPa, který dává informaci o vakuu v lyzimetru

Dva ventily pro jednoduché odebrání vzorku a kontrolu vakua v lyzimetru

Tento praktický vodotěsný uzávěr je vyroben z odolného HDPE a má únosnost až 350 kg

Rozměry 20,3 cm x 20,3 cm, výška 15 cm nebo 23 cm

Malý přenosný lyzimetr 1960

Katalogové číslo: SN 1960

Lyzimetr 1960 je vhodný pro získání vzorku v podmínkách nasycení a následného odvodňování

Umístění blízko povrchu nebo v požadované hloubce umožňuje zachytávat rozpuštěné zbytky agrochemikálií

Vhodný také pro porozumění infiltračním poměrům určitých druhů půd

Jednoduchý přístup ke vzorku nebo pro propláchnutí sběrné nádoby je zajištěn přes hadičku vyvedenou na povrch

Průměr vsakovací plochy 30,5cm, objem sběrné nádoby 15 litrů

Sukční deska 1950B.5

Katalogové číslo: SN 1950B.5

Deska je určena pro vzorkování půdních sloupců v terénu, ale i v laboratoři

Plocha 558 cm2 s průtokem až 837 ml/min

Vyžaduje kontinuální vakuum

Ideálně k odběru kapilární vody s velmi nízkou tenzí. Méně než 50kPa

Tloušťka 1,27cm, ?27cm, váha 1,1 kg

Sukční kelímek štíhlý 1905L

Katalogové číslo: SN 1905Lxx

Vhodné pro podpovrchové instalace na omezeném prostoru

Štíhlý sukční kelímek se skládá z těla o průměru 2,2 cm, porézní (100 kPa) keramické špičky a santoprenové zátky

Vyrábí se v délkách od 15 do 150 cm

Keramická špička je oddělitelná, tělo sukčního kelímku lze nastavit a dosáhnout větší hloubky

K extrakci vzorku lze použít sadu s objemem 50 nebo 1000 ml

Stránky