Přístroje pro environmentální diagnostiku

Jak změřit hydraulickou vodivost nenasycené půdy - Která metoda je pro vás nejvhodnější?

Přinášíme Vám velmi zajímavý článek od našeho partnera METER Group, Inc. USA., který se týká měření hydraulické vodivosti.

Hydraulická vodivost, schopnost půdy propouštět vodu, má vliv téměř na každé využití půdy. Je zásadní pro pochopení celkové vodní rovnováhy a používá se též pro odhady doplňování podzemních vod přes vadózní nenasycenou zónu. Hydrologové potřebují hodnoty hydraulické vodivosti pro modelování. Výzkumníci ji používají pro určení, zda je půda zdravá nebo pro předpovědi, jak bude voda protékat půdou v různých polních lokacích. Hydraulická vodivost je důležitým předpokladem pro stanovení závlahových dávek v zemědělství, pro předpokládanou erozi nebo vyplavování živin z půdy. Dále se hydraulická vodivost používá k určení účinnosti zavážky pokrývající skládky odpadu. Geotechnici ji potřebují pro navrhování retenčních nádrží, silničních těles, vsakovacích pásů a jímek, nebo pro jakýkoliv systém pro zadržování povrchového odtoku. Také se používá k zjištění dostupné vody pro rostliny v umělých substrátech, které neobsahují půdu. Vždy, když potřebujete předpovídat, jak se bude voda pohybovat ve vašem půdním systému, potřebujete pochopit hydraulickou vodivost, protože ta je pro tok vody určující.

Přinášíme Vám celý článek na stránkách našeho dodavatele - https://www.metergroup.com/environment/articles/how-to-measure-soil-hydraulic-conductivity-which-method-is-right-for-you/

Přístroje které jsou zmiňované v tomto článku máme ve svém portfoliu.

  1. Hyprop2
  2. KSAT - laboratorní permeametr
  3. SATURO - automatizované měření infiltrace
  4. Minidisk infiltrometr