eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

GEOSWATH 4R - Kongsberg Maritime - skener dna

Jednomu z našich významných zákazníků, Ostravské univerzitě, Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF, jsme dodali skener dna GeoSwath 4R od norské společnosti Kongsberg Maritime. Tento unikátní systém umožňuje širokozáběrové, velmi přesné hloubkové batymetrické měření pomocí vícepaprskového sonaru. Dokáže velmi přesně měřit i ve velmi malých hloubkách. Jedná se o velmi rychlou a efektivní metodu mapování, protože pokrytí signálem v ploše odpovídá až 12 ti násobku hloubky dna.
Ekotechnika s.r.o. ve spolupráci s výrobcem zajistila zaškolení pro kompletní použití tohoto přístroje. Část školení proběhla na řece Vltavě v Davli. Výslednou batymetrii koryta Vltavy můžete vidět na fotografiích níže. Tímto děkujeme za poskytnutí fotografií našemu zákazníkovi.

Referenční list zakázky si můžete stáhnout zde.