Přístroje pro environmentální diagnostiku

Standardní sada vrtáků do hloubek 7 m pro ruční vrtání nad i pod hladinou podzemní vody

Katalogové označení: 
01.12.SA

Pro vrtání do 7 m

Umožňuje vkládání pažnic do vrtu pro monitoring hladiny podzemní vody a vzorkování

Vhodná pro těžké, středně těžké i lehčí půdy

Možnost práce nad i pod hladinou podzemní vody

Speciální kalovky (bailery) umožňují vzorkování štěrkovitých a písčitých materiálů

Může obsluhovat jedna osoba.

Snadná přeprava v osobním autě