Přístroje pro environmentální diagnostiku

Souprava pro vzorkování plavenin v tocích typ "Delftská lahev"

Katalogové označení: 
04.31

Využití pro měření přenosu sedimentů v řekách a jiných vodních tocích od povrchu až do 0,1 m nad dnem

Voda protéká hubicí vzorkovače téměř stejnou rychlostí jako v okolním toku. Vysoký pokles rychlosti ve vzorkovacím prostoru způsobuje, sedimentaci unášeného materiálu

Vhodný do průtoků 2,5 m/s

Výměnné hubice různých průměrů

K dodání je také rám pro uložení vzorkovače na dno toku