Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ruční vrtání a vzorkování

Lehká vytahovací souprava do 25 m

Katalogové číslo: 15.08

Používá se obvykle pro mělké ruční vrtání s výškou zdvihu do 25 m a únosnosti 6,5 kN

Hliníková trojnožka odlehčuje celé zařízení a zjednodušuje jeho instalaci

Pažnice jsou z vrtu vytahovány pomocí ručního navijáku

Bezúdržbové zařízení

Snadná přeprava v osobním autě

Otevřený držák válečků - průměr 53 mm - bajonet

Katalogové číslo: 07.03.01.xx

Pro odběr pedologických válečků z povrchu půdy i z vrtů

Pedologický váleček lze snadno vyjmout

Držák má malý odpor při průniku do půdy

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Váleček vyčnívá z pouzdra, proto může být při zatloukání poškozen o kámen

K dispozici jsou držáky i pro ostatní průměry pedol. válečků

Sada pro vzorkování a klasifikaci půd do 2 m

Katalogové číslo: E 08.15

Pro určení fyzikálně chemických charakteristik zkoumané půdy přímo v terénu do hloubky 2 m

Obsahuje Edelmanův vrták, půdní sondýrku a fóliový vzorkovač pro neporušené vzorky

Součástí je i sada minisít, elektronická bateriová váha, zrnitostní škála, kniha půdních barev, kapesní penetrometr, měřič smykového tření, nůž a sada krabiček na půdní vzorky

K určení hladiny podzemní vody je v sadě pásmo délky 5 m

Z chemických vlastností lze orientačně určit i pH

Souprava žlábkových vrtáků, bajonet,pro lehké půdy, do 5 m

Katalogové číslo: 04.02.SA

Určeno pro lehké půdy

Bajonetové spoje

Průměry 20 - 60 mm, max. hloubka vrtání do 5 m

Prodlužovací tyče a přepravní pouzdro je součástí sady

Uzavřený držák válečků pr. 53 mm

Katalogové číslo: 07.03.02.53.x

Pro odběr pedologických válečků z povrchu půdy i z vrtů nad i pod hladinou podzemní vody

Váleček je uzavřen v pouzdře s řeznou botkou

Vzorek přesahuje váleček na obou stranách, nehrozí riziko ztráty vzorku, váleček je chráněn proti poškození

Při vzorkování pod hladinou podzemní vody drží vzorek ve válečku vakuum.

K dispozici jsou držáky i pro ostatní průměry pedol. válečků

Instruktážní video na našem kanálu YOUTUBE

Zrnitostní škály

Katalogové číslo: E 08.04

Pro orientační určení zrnitosti půdy, písku nebo jiného zrnitého materiálu přímo v terénu

Tato pomůcka vyhovuje normám ISO 565 a DIN 4188

Vzorek se umístí do střední části škály

Průměrná velikost zrn se posoudí porovnáním průměrné velikosti zrn vzorku a velikosti zrn standardních vzorků

Zrnitostní škály se dodávají se 6 nebo 10 standardními vzorky

Stanovení velikosti zrn od 63 - 2000 mikrometru

Souprava žlábkových vrtáků, závit, pro lehké půdy, do 5 m

Katalogové číslo: 04.02.SB

Určeno pro lehké půdy s tužšími vrstvami

Závitové spoje

Průměry 20 - 60 mm, max. hloubka vrtání do 5 m

Prodlužovací tyče a přepravní pouzdro je součástí sady

Stránky